Oval Việt Nam > Tin tức > Tin Oval > Dự án: Xây dựng khu văn phòng Công ty CP CF Toàn Cầu Ninh Bình
Thông tin dự án:
  • Tên dự án: Xây dựng khu văn phòng cho Công ty CP CF Toàn Cầu Ninh Bình
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần CF Toàn cầu Ninh Bình
  • Địa điểm: Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình