Xây dựng nhà kết cấu thép – công ty Đông Á HTP
Oval.VN > Tin tức > Tin Oval > Xây dựng nhà kết cấu thép – công ty Đông Á HTP

Thông tin dự án:

Tên dự án: Sản xuất chế tạo, thi công lắp đặt nhà kết cấu thép cho công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Á HTP

Chủ đầu tư: công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Á HTP

Địa điểm xây dựng: Mai Lĩnh, Hà Đông, Hà Nội

Giá trị hợp đồng: 786.695.940