Oval Việt Nam > Tin tức > Tin Oval > Xây dựng nhà kết cấu thép – công ty Đông Á HTP
Thông tin dự án: Tên dự án: Sản xuất chế tạo, thi công lắp đặt nhà kết cấu thép cho công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Á HTP Chủ đầu tư: công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Á HTP Địa điểm xây dựng: Mai Lĩnh, Hà Đông, Hà Nội Giá trị hợp đồng: 786.695.940