Oval Việt Nam > Tin tức > Tin Oval > Xây dựng văn phòng – 3CElectric tại Thạch Thất