Oval Việt Nam > Tin tức > Tin Oval > Xây dựng văn phòng – 3CElectric tại Thạch Thất
Thông tin dự án:
  •  Tên dự án: Xây dựng tòa nhà văn phòng trung tâm 3C
  •  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C
  •  Địa điểm: Cụm công nghiệp Hương Ngải, Thạch Thất Hà Nội