Oval Việt Nam > Tin tức > Tin Oval > Dự án Cải tạo hoàn thiện biệt thự tại Định Công
  • Tên dự án: Cải tạo nâng tầng: 2,5 tầng ~ 400 m2
  • Vị trí dự án: Khu đô thị Định Công 
  • Chủ đầu tư: Anh Gia
  • Thời gian thực hiện: 20 ngày (lắp đặt phần khung thép)
  • Giá trị dự án: 450 triệu đồng