Oval Việt Nam > Tin tức > Tin Oval > Dự án Cải tạo hoàn thiện biệt thự tại Định Công