Oval Việt Nam > Tin tức > Tin Oval > Cải tạo, bổ sung xưởng may hai tầng – Công ty Nam Tiệp