Dự án: Nhà máy Honda Hà Nam
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy Honda Hà Nam

Tên dự án: 3CElectric cung cấp Tủ điện xuất tuyến 4000A cho nhà máy Honda Hà Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Honda

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Tủ điện

Giá trị dự án: 2 tỷ đồng