Dự án: Trạm Kios Sân bay Cát Bi Hải Phòng
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Trạm Kios Sân bay Cát Bi Hải Phòng
  • Chủ đầu tư: Điện lực Hải Phòng
  • Nhà thầu: Công ty Cp Mecta
  • Đơn vị cung cấp: 3CElectric