Dự án: Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

Dự án này khởi công xây dựng ngày 9/3/2014 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Đây là nhà máy thứ hai được khởi công xây dựng trong tổ hợp 4 nhà máy của Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân được Chính phủ phê duyệt từ nay đến năm 2020.

Dự án này do tổ hợp nhà thầu DOOSAN – MITSUBISHI làm tổng thầu. 3CElectric là đơn vị cung cấp hệ thống tủ điện.