Dự án: Nhà máy KTCB khoáng sản Núi Pháo – Thái Nguyên
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy KTCB khoáng sản Núi Pháo – Thái Nguyên

 Thông tin dự án:

      Tên dự án: Cung cấp hệ thống tủ điện cho nhà máy khai thác – chế biến khoáng sản Núi Pháo – Thái Nguyên

      Chủ đầu tư: Tập đoàn kỹ thuật Jacobs

      Tổng giá trị dự án: 3,5 tỷ đồng

      Tiến độ triển khai: Đã hoàn thành

      Các hạng mục tham gia: 3C cung cấp hệ thống các sản phẩm như: tủ điện điều khiển, tủ điều khiển bơm,…

Dưới đây là một số hình ảnh về tủ điện được lắp đặt tại nhà máy: