Dự án: Nhà máy đóng tàu – nhà máy 189
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Nhà máy đóng tàu – nhà máy 189

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên 189

Nhà thầu: Công ty TNHH Vanderluen Việt Nam

Hạng mục: Thang cáp chuyên dụng cho Tàu biển

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2015

Tổng giá trị: 3 tỷ đồng