Dự án: Cung cấp tủ điện cho khách sạn Lam Sơn – Thanh Hóa
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Cung cấp tủ điện cho khách sạn Lam Sơn – Thanh Hóa

Thông tin dự án:

  • Công trình: Khách sạn Lam Sơn
  • Chủ Đầu Tư: Công ty CP Mía Đường Lam Sơn.
  • Thời gian khởi công: Tháng 11 năm 2010.
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2012.
  • Tổng mức đầu tư: 110 tỷ VND
  • Các hạng mục do 3C cung cấp: tủ điện, tủ điện tổng, tủ điện tầng,….