Dự án: CTM – 139 Cầu Giấy, Hà Nội
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: CTM – 139 Cầu Giấy, Hà Nội

– Thời gian thực hiện: Năm 2014

– Hạng mục cung cấp: Tủ điện, Thang máng cáp, Cửa chống cháy

– Tông giá trị dự án: 3,6 tỷ đồng