Dự án: Building PVI
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Building PVI
  • Chủ đầu tư: PVI
  • Nhà thầu thi công: Công ty TNHH OPPLE Việt Nam
  • Nhà sản xuất, cung cấp: 3CElectric
  • Hạng mục: Tủ điện, thang máng cáp.
  • Quy mô: 10 tỷ đồng