Dự án: Bệnh viện lão khoa trung ương
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Bệnh viện lão khoa trung ương

Chủ đầu tư: Bộ y tế

Hạng mục cung cấp: Cửa chống cháy

Thời gian thực hiện: Năm 2015

Tổng giá trị dự án: 4 tỷ