Dự án: Lắp đặt trạm BTS tại Trường Sa
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: Lắp đặt trạm BTS tại Trường Sa

Tên dự án: 3CElectric cung cấp, lắp đặt trạm BTS tại Đảo Song Tử Tây – Trường Sa

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ điện tử Viễn Thông

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

Hạng mục cung cấp: Shelter

Thời gian thực hiện: 11/2015-03/2016

Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm cung cấp cho dự án: