Dự án: 3C cung cấp 2000 Shelter cho Mobifone
Oval.VN > Dự án tiêu biểu > Dự án: 3C cung cấp 2000 Shelter cho Mobifone

Với vị thế là đơn vị sản xuất Shelter quy mô lớn nhất Việt Nam, trong năm 2016 3CElectric đã cung cấp gần 2.000 nhà trạm Shelter cho Tổng công ty viễn thông Mobifone và nhiều nhà thầu xây lắp khác.

Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện thiết kế, quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.