Sản phẩm
Các đơn vị thành viên
HÓA CHẤT - TẤM LỢP - VÁCH NGĂN PANEL
  • Km11 QL21, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
  • Phạm Tuấn Anh - 091 867 0909
  • hoalac@oval.vn
OVAL CÔNG NGHIỆP - MÁY CÔNG NGHIỆP
  • Km11 QL21, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
  • Nguyễn Việt Hùng - 088 642 2115 / Trần Việt Cường - 0824848585
  • hungnv@oval.vn / cuongtv@oval.vn
XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG - NHÀ KẾT CẤU THÉP
  • Km11 QL21, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Lý - 0901 770 898
  • contact@oval.vn / xaydung@oval.vn